Portfolio > Double Exposures 1994-1999

Double exposure enlarged onto Ilford MC fiber.

Won Kow
Won Kow
Silver Gelatin
11x14"
1998